آن سوی عضویت ایران در سازمان شانگهای

آن سوی عضویت ایران در سازمان شانگهای
سازمان همکاری‌های شانگهای هشت عضو دائم داشت که دیروز ایران به عنوان نهمین کشورِ با عضویت دائم به آن پیوست.
منبع خبر : iribnews.ir