چرا وزیر دفاع آمریکا به عربستان نرفت؟

چرا وزیر دفاع آمریکا به عربستان نرفت؟
یکی از شاهزادگان سعودی به دلیل لغو سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان پرداخت و اعلام کرد که ریاض زیر بار دیکته احدی نمی رود.
منبع خبر : mehrnews.com