فلاح: وزارت ورزش و جوانان با هیچ سرمربی مذاکره‌ای نداشته است.

فلاح: وزارت ورزش و جوانان با هیچ سرمربی مذاکره‌ای نداشته است.
مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با هیچ سرمربی مذاکره‌ای نداشته است و قطعا صحبت‌ها مطرح شده خلاف واقع است.
منبع خبر : yjc.news