میمون‌ها در هند نوزادی را در آب غرق کردند

میمون‌ها در هند با حمله غافلگیرانه نوزادی را از تراس خانه‌ای ربودند و آن را به داخل مخزن آب انداختند.
منبع خبر : iribnews.ir