اقامه نماز جمعه ابراز همبستگی با اسرای فلسطینی در غزه

اقامه نماز جمعه ابراز همبستگی با اسرای فلسطینی در غزه
فلسطینی‌ها با هدف ابراز همبستگی با اسرای فلسطینی، نماز جمعه را در برابر مقر صلیب سرخ در غزه اقامه کردند.
منبع خبر : iribnews.ir