جولان کرونا در اردوی تیم ملی به کاپیتان رسید

جولان کرونا در اردوی تیم ملی به کاپیتان رسید
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به جمع بازیکنان مبتلا به کرونا اضافه شد.
منبع خبر : mehrnews.com