ادامه بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیسیون قضایی مجلس

ادامه بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیسیون قضایی مجلس
اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی برای اجلاسیه سوم دوره یازدهم در نشست هفته جاری کمیسیون قضایی انتخاب می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir