ادامه اعتصاب غذای ۳۰ اسیر فلسطینی

ادامه اعتصاب غذای ۳۰ اسیر فلسطینی
اسیران فلسطینی در واکنش به سیاست بازداشت اداری که مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی بر ضد آن‌ها اعمال کرده اند، برای سیزدهمین روز به اعتصاب غذای خود ادامه دادند.
منبع خبر : iribnews.ir