ضرورت ساماندهی ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد

ضرورت ساماندهی ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد
معاون اول رئیس جمهور، در آیین افتتاح ۷۱ طرح سرمایه گذاری صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر ضرورت ساماندهی دستکم ۱۵ شهر هوشمند و بسترسازی ارتباطات بانکی و بین المللی در مناطق آزاد کشور تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir