آمریکا و اروپا در برابر چین متحد شوند

آمریکا و اروپا در برابر چین متحد شوند
دبیرکل ناتو طی اظهاراتی ضمن اشاره به ظهور چین به عنوان تهدید مشترک علیه آمریکا و اروپا، خواستار اتحاد اعضای ناتو در جهت مقابله با پکن شد.
منبع خبر : mehrnews.com