دریافت واکسن به معنای مبتلا نشدن به کرونا نیست

دریافت واکسن به معنای مبتلا نشدن به کرونا نیست
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر این موضوع که «دریافت واکسن به معنای مبتلا نشدن به کرونا نیست»، تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir