ماجرای تزریق واکسن بدون محدودیت سنی

ماجرای تزریق واکسن بدون محدودیت سنی
مردم به تبلیغات گمراه کننده توجه نکنند و فقط با پیامک به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند.
منبع خبر : iribnews.ir