سرمربی بسکتبال قزاقستان: به ایران آمدیم تا بجنگیم؛ پیروز هم شدیم

سرمربی بسکتبال قزاقستان: به ایران آمدیم تا بجنگیم؛ پیروز هم شدیم
سرمربی تیم ملی بسکتبال قزاقستان گفت : مزد روحیه جنگندگی خود را با پیروزی گرفتیم .
منبع خبر : iribnews.ir