فراخوان دانشجویان ایران به پویش الله اکبر و حمایت از حجاب

فراخوان دانشجویان ایران به پویش الله اکبر و حمایت از حجاب
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور و چندین اتحادیه دانشجویی کشور در بیانیه‌ای بر حمایت از حفظ حجاب دختر هندی و حضور آزادیخواهان و دانشجویان در پویش الله اکبر تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir