گره ‏‎مذاکرات تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکار‌های منطقی و اصولىِ ایران باز می‌شود

گره ‏‎مذاکرات تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکار‌های منطقی و اصولىِ ایران باز می‌شود
دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد ‎مذاکرات وین به مرحله‌ای رسیده است که گره آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکار‌های منطقی و اصولىِ ایران باز می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir