کتاب «خانه پلاک 131» منتشر شد

کتاب «خانه پلاک 131» منتشر شد
چاپ نخست کتاب «خانۀ پلاک ۱۳۱» اثر «محمدحسن ابوحمزه» منتشر شد.
منبع خبر : iribnews.ir