ساخت پهپاد آتش نشان به همت شرکت‌های دانش بنیان

ساخت پهپاد آتش نشان به همت شرکت‌های دانش بنیان


ساخت پهپاد آتش نشان به همت شرکتهای دانش بنیان | خبرگزاری صدا و سیما

ساخت پهپاد آتش نشان به همت شرکتهای دانش بنیان | خبرگزاری صدا و سیما

صدا و سیما - پهپادها به کمک آتش نشانان میآیند - صاحبخبر

صدا و سیما - پهپادها به کمک آتش نشانان میآیند - صاحبخبر
ساخت پهپاد آتش نشان به همت شرکتهای دانش بنیان | خبرگزاری صدا و سیما

جدیدترینهای
منبع خبر : iribnews.ir