افزایش نرخ رسمی ۲۷ ارز

افزایش نرخ رسمی ۲۷ ارز
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت؛ نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
منبع خبر : iribnews.ir