ادامه تمرینات بانوان اینلاین هاکی بانوان

ادامه تمرینات بانوان اینلاین هاکی بانوان
نخستین روز از مرحله سوم اردوی تدارکاتی تیم اینلاین هاکی بانوان رده سنی جوانان از امروز آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir